Bæredygtighed

En grøn profil i grønne omgivelser

På Sebber Kloster gør vi meget for at passe på naturen og har fokus på bæredygtige og miljøvenlige løsninger. Eksempelvis opvarmes vores bygninger ved hjælp af jordvarmeanlæg, og et topmoderne rensningsanlæg er installeret. Vi har desuden udlagt et større areal som vådområde med det formål at forbedre vandmiljøet og forholdene for naturen. Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor og bidrager dermed til en forbedring af vandkvaliteten i Limfjorden.
Endvidere har vi iværksat naturpleje med kvæg til at afgræsse heden, strandengene og holmene i Limfjorden – til gavn for bl.a. fugleliv og insekter.

I samarbejde med Agri Nord etablerede vi i foråret 2020 blomsterstriber, der udover fødekilde til de vilde bier er med til at skabe variation i landskabet.

Vi lægger ligeledes stor vægt på, at vores samarbejdspartnere også har en grøn profil. Eksempelvis har vores leverandør af linned, håndklæder mv. lavet en lang række grønne tiltag, som betyder, at Kruse Vask bl.a. har sikret 100% genanvendelse og genbrug af alle deres kasserede tekstiler samt en væsentlig reducering af deres vandforbrug.

Vi har løbende for øje, hvilke initiativer der kan bidrage positivt til at beskytte naturen, så vi er med til at sikre, at Sebber Kloster kan lave ansvarlige arrangementer.

 

Har du lyst til at vide mere om vores lejemål? Du kan gøre det nemt og hurtigt ved at tjekke vores lejemål.